Konsultacje on-line

Strona głównaOfertaKonsultacje on-line

Konsultacje psychologiczne i psychoterapia przez Skype

Ogrody Zmian oferują możliwość konsultacji psychologicznych przez Internet, za pomocą Skype. Taka forma wstępnej pomocy psychologicznej dostępna jest dla osób, dla których z różnych względów pomoc na miejscu nie jest osiągalna i pomoc psychologiczna on-line stanowi jedyną możliwość sięgnięcia po profesjonalną pomoc psychologiczną.

Pomoc psychologiczna on-line w tym konsultacje i psychoterapia przez Skype nie zastąpią kontaktu z psychologiem na żywo. W niektórych przypadkach konsultacja on-line może być jednak wystarczająco dobrym substytutem konsultacji w gabinecie, zwłaszcza gdy tryb życia, miejsce zamieszkania lub pracy uniemożliwiają wizytę w gabinecie.

Dla kogo i jaką mają formę konsultacje?

Dostępne formy pomocy to konsultacje psychologiczne, konsultacje rodzicielskie i wychowawcze, psychoterapia indywidualna i terapia par. Oferta skierowana jest do osób mieszkających z dala od ośrodków profesjonalnej pomocy psychologicznej, lub mieszkających za granicą, gdzie ograniczeniem w korzystaniu z pomocy jest brak znajomości języka.

Jak wyglądają konsultacje on-line?

Konsultacje on-line prowadzone są przez psychologów Ogrodów Zmian w gabinecie, w godzinach ich pracy w ośrodku. Preferowany tryb pracy to wideo rozmowa przez Skype. Konsultacje psychologiczne przez Skype wymagają przestrzegania tych samych warunków co konsultacje w gabinecie – m.in. punktualności i dyskrecji.

UWAGA! Płatność odbywa się przelewem na konto, w formie przedpłaty.

Chcesz dowiedzieć się jak wygląda spotkanie, z jakich metod korzystamy i jakie są zasady terapii rodzin w Ogrodach Zmian?

Te informacje znajdziesz na stronie FAQ

Przyjedź do strony FAQ