Grupa terapeutyczna dla dorosłych

Strona głównaGrupy, Indywidualnie, Warsztaty i rozwójGrupa terapeutyczna dla dorosłych

Project Description

Grupa terapeutyczna dla osób dorosłych w Ogrodach Zmian

W maju 2017 zaczynamy spotkania w grupie psychoterapeutycznej w Ogrodach Zmian. Psychoterapia grupowa dostępna będzie w naszym gabinecie w Międzylesiu przy Centrum Zdrowia Dziecka.

Czym jest grupa psychoterapeutyczna?

Grupa psychoterapeutyczna to grupa pojedynczych osób, które spotykają się regularnie (np. raz w tygodniu, tego samego dnia i o tej samej porze przez określony czas), by – tak jak w przypadku psychoterapii indywidualnej – otrzymać pomoc w swoich problemach życiowych i psychicznych. Pomoc tę otrzymują od prowadzącego grupę psychoterapeuty lub psychoterapeutów, ale także od innych uczestników grupy; zatem pomagają sobie wzajemnie.

W grupie, poprzez wspólnotę celów osób, które ją tworzą, buduje się bowiem szczególna więź między uczestnikami, niosąca akceptację innych i ich problemów. Więź ta dobrze służy dawaniu i otrzymywaniu wsparcia oraz wszelkim oddziaływaniom leczącym. I w tym właśnie upatruje się siłę i znaczenie grup terapeutycznych.

Psychoterapia grupowa to spotkania z doświadczeniem własnym uczestnika oraz doświadczeniem innych osób. Jest okazją do zobaczenia, że te oba doświadczenia, mimo ewidentnych różnic między ludźmi, mają wiele wspólnego: jest coś uniwersalnego w naszych ludzkich zmaganiach na tym świecie. Zatem grupa pokazuje, że nikt nie jest sam, że może dostać od innych wsparcie i zrozumienie dla przeżywanych emocji i trudności. Tym samym grupa terapeutyczna stwarza możliwość kontaktu z innymi oraz budowania relacji i więzi.

Praca w grupie jest przede wszystkim skierowana na potrzeby jej uczestników i to oni, a nie terapeuta, wyznaczają kierunek pracy grupowej. Zadaniem prowadzących natomiast jest stałe dbanie o bezpieczne relacje w grupie, przestrzeganie zasad i norm, pogłębienie przeżywanego przez uczestników doświadczenia, ułatwienie wzajemnego porozumienia między uczestnikami, a w razie potrzeby – udzielenie wsparcia indywidualnego.

Zapisz się do grupy startującej w maju 2017!

Kto prowadzi grupę?

dr Joanna Kosmala
dr Joanna Kosmalapsychoterapeuta
Psychoterapeutka prowadząca: na co dzień pracuje w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz w Ośrodku Naukowo-Terapeutycznym Ogrody Zmian, prowadzi terapię indywidualną i grupową osób dorosłych w nurcie humanistycznym doświadczeniowym; jest też trenerką psychologiczną, prowadzi treningi interpersonalne; uczy pomocy psychologicznej, psychoterapii i prowadzenia treningów interpersonalnych.
Anna Osinska
Anna Osinskapsycholog, psychoterapeutka
Psychoterapeutka współprowadząca: na co dzień pracuje w Ośrodku Naukowo Terapeutycznym Ogrody Zmian, prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie humanistycznym skoncentrowanym na osobie klienta, na jego doświadczeniu i przeżywanych emocjach.

Czas pracy grupy na sesji:

Wtorek, godz. 18.30 – 20.30, od 9 maja 2017

Czas trwania grupy:

Maj 2017 – grudzień 2018 (półtora roku)

Koszt uczestnictwa w grupie:

90 zł za spotkanie, płatne miesięcznie z góry

Liczebność grupy

8-10 osób

Zapisy:

Przed rozpoczęciem sesji grupowych zapraszamy na rozmowy indywidualne skoncentrowane na upewnieniu się wszystkich uczestników rozmowy, czy uczestnictwo w grupie psychoterapeutycznej jest dla Zgłaszającego się dobrym rozwiązaniem w obecnym czasie.

Prosimy o zapisanie się telefonicznie dzwoniąc pod numer: 660 871 606 lub wysyłając mail na: kontakt@ogrodyzmian.pl

Rozmowy odbywają się we wtorki, w godzinach 18.30 – 20.30, po uprzednim umówieniu.

Miejsce:

Al. Dzieci Polskich 20
Warszawa 04-730

W Międzylesiu Ogrody Zmian znajdują się na terenie Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka przy Hotelu Patron. Na terenie znajduje się wygodny płatny parking.

Skorzystaj z psychoterapii grupowej i zapisz się!