Konsultacje psychologiczne i diagnostyczne

Strona głównaIndywidualnie, Para, małżeństwoKonsultacje psychologiczne i diagnostyczne

Project Description

20.08.2010 050ddd

Konsultacje psychologiczne i diagnostyczne

Osobom dorosłym, parom, małżeństwom i młodzieży szukającym wsparcia w radzeniu sobie z bieżącymi i doraźnymi trudnościami, czy dylematami Ogrody Zmian proponują konsultacje psychologiczne będące elementem poradnictwa psychologicznego. Tematem konsultacji mogą być różnego typu trudności, z którymi nasi klienci borykają się na co dzień. Mogą być związane z podejmowaniem ważnych decyzji, konfliktem z ważnymi dla nas osobami, konfliktem w związku, przeżywaniem choroby, śmierci, czy żałoby, kryzysami osobistymi, egzystencjalnymi i zawodowymi, trudną sytuacją w pracy lub związku.

Konsultacje mogą też, dla osób, które obserwują u siebie niepokojące objawy, mieć formę diagnostyczną.

Konsultacje indywidualne i konsultacje dla par to zwykle kilka spotkań mających ograniczoną tematykę i zakres interwencji. Celem konsultacji jest zidentyfikowanie i omówienie problemu oraz zaproponowanie dalszych rozwiązań. Elementem konsultacji jest także szukanie zasobów do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami oraz przekazywanie klientom profesjonalnego wsparcia w trudnych sytuacjach. Podczas konsultacji indywidualnych terapeuci Ogrodów Zmian zapewniają poufność i bezpieczeństwo konieczne do tego by móc dzielić się trudnościami, a następnie rozwiązywać je i cieszyć się sobą i swoim otoczeniem.

Konsultacje dla par i małżeństw prowadzą:

Zwykle konsultacje psychologiczne stanowią zamkniętą formę pomocy i są odpowiedzią na trudności zgłaszającej się osoby lub pary. Czasami wskazana może być dalsza praca terapeutyczna w postaci psychoterapii indywidualnej, terapii par lub terapii rodzin, a czasem wskazane może być skorzystanie z warsztatu w celu rozwinięcia kompetencji w określonym zakresie. Terapeuci Ogrodów Zmian proponują wtedy odpowiedni rodzaj oddziaływania.

Jeżeli trudność dotyczy wychowania dzieci, w Ogrodach Zmian możesz także skorzystać z Konsultacji rodzicielskich i wychowawczych.

Potrzebujesz konsultacji dla siebie lub swojego związku?

Skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami!