Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze: dzieci przedszkolne

Strona głównaDzieci i Rodzice, Para, małżeństwo, RodzinaKonsultacje rodzicielskie i wychowawcze: dzieci przedszkolne

Project Description

Terapi dzieci przedszkolnych

Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze: dzieci przedszkolne

Rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym, którzy poszukują porady wychowawczej lub przeżywają niepokój związany z wychowywaniem małego dziecka proponujemy konsultacje psychologiczne. Konsultacje są formą poradnictwa psychologicznego i wychowawczego a nie oddziaływaniem terapeutycznym. W ramach konsultacji psychologicznych i wychowawczych dla rodziców można uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania i rozważyć korzystne dla rodziców i dziecka rozwiązania trudnej sytuacji. Tematem konsultacji mogą być różnego typu trudności, z którymi spotykają się rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

Mogą być to sytuacje związane z niepokojem o rozwój dziecka („moje dziecko nie nawiązuje relacji z innymi dziećmi”, „jest płaczliwe”, „nie może się ze mną rozstać”)

Może być to przeżywanie kryzysów rodzicielskich („nie mam już cierpliwości, jest taki niegrzeczny”, „nie wiem jak mam postępować jak próbuje na mnie coś wymusić płaczem”)

Czasami potrzeba konsultacji wynika z naturalnej chęci skonsultowania swoich przypuszczeń, rozwiania wątpliwości. Niekiedy rodzice pragną przygotować się i dziecko na nadejście kolejnego, lub ważną zmianę jak pójście do przedszkola lub szkoły, pożegnanie opiekunki, czy przeprowadzka.

Konsultacje mogą obejmować parę, rodzica z dzieckiem lub odbywać się indywidualnie. W Ogrodach Zmian staramy się unikać pracy z samym dzieckiem, ponieważ uważamy, że gabinet psychologiczny nie jest najlepszym miejscem na samodzielną pracę dziecka z terapeutą. Efektywna pomoc dziecku to włączenie w tą pomoc rodziców i opiekunów, czasem to praca wyłącznie z nimi. Samodzielna praca z dziećmi jest czasem niezbędna, by miały one wsparcie w czasie doświadczania trudności, ale zmiana możliwa jest najczęściej w oparciu o współpracę z rodzicami. Podczas konsultacji terapeuci Ogrodów Zmian zapewniają poufność i bezpieczeństwo konieczne do tego by móc dzielić się trudnościami, a następnie rozwiązywać je i cieszyć się sobą, dzieckiem i rodziną. Zwykle konsultacje rodzicielskie stanowią zamkniętą formę pomocy i są odpowiedzią na trudności wychowawcze rodziców. Czasami wskazana może być dalsza praca terapeutyczna dotycząca pary rodzicielskiej. Rekomendujemy wtedy terapię par. lub terapię rodzinną wraz dzieckiem.

Jeżeli terapeuta i rodzice mają wątpliwości diagnostyczne dotyczące rozwoju dziecka, konsultujemy się diagnostycznie z rekomendowaną przez nas Pracownią Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny ETAPY.

etapy

Potrzebujesz wsparcia i konsultacji w wychowaniu przedszkolaka?

Skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami!