Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze

Strona głównaDzieci i Rodzice, Para, małżeństwo, RodzinaKonsultacje rodzicielskie i wychowawcze

Project Description

Psychoterapia rodzinna

Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze

W Ogrodach Zmian pomagamy rodzicom wspierać ich dzieci w rozwoju, towarzyszyć im wspierająco na drodze do dorosłości, rozwijać własne kompetencje wychowawcze, radzić sobie z trudnościami związanymi z niepokojącymi zachowaniami dzieci w różnym wieku. Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze nie są oddziaływaniem terapeutycznym. W ramach konsultacji rodzicielskich i wychowawczych można uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania i rozważyć korzystne dla rodziców i dziecka rozwiązania trudnej sytuacji. Tematem konsultacji mogą być różnego typu trudności, z którymi spotykają się rodzice dzieci w różnym wieku.

W ramach konsultacji rodzicielskich i wychowawczych pomagamy:

Zapoznaj się ze szczegółami na odpowiednich stronach.

Konsultacje mogą obejmować parę, rodzica z dzieckiem lub odbywać się indywidualnie. W Ogrodach Zmian staramy się unikać pracy z samym dzieckiem, ponieważ uważamy, że gabinet psychologiczny nie jest najlepszym miejscem na samodzielną pracę dziecka z terapeutą. Efektywna pomoc dziecku to włączenie w tą pomoc rodziców i opiekunów, czasem to praca wyłącznie z nimi. Samodzielna praca z dziećmi jest czasem niezbędna, by miały one wsparcie w czasie doświadczania trudności, ale zmiana możliwa jest najczęściej w oparciu o współpracę z rodzicami. Podczas konsultacji terapeuci Ogrodów Zmian zapewniają poufność i bezpieczeństwo konieczne do tego by móc dzielić się trudnościami, a następnie rozwiązywać je i cieszyć się sobą, dzieckiem i rodziną. Zwykle konsultacje rodzicielskie stanowią zamkniętą formę pomocy i są odpowiedzią na trudności wychowawcze rodziców. Czasami wskazana może być dalsza praca terapeutyczna dotycząca pary rodzicielskiej, rzadziej dziecka. Rekomendujemy wtedy terapię par lub terapię rodzinną.

Jeżeli terapeuta i rodzice mają wątpliwości diagnostyczne dotyczące rozwoju dziecka, konsultujemy się diagnostycznie z ;rekomendowaną przez nas Pracownią Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny ETAPY.

etapy

Potrzebujesz wsparcia i konsultacji w wychowaniu dziecka ?

Skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami!