Psychoterapia indywidualna

Strona głównaIndywidualniePsychoterapia indywidualna

Project Description

behaviour-therapy

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna dorosłych polega na indywidualnych, stałych spotkaniach z psychoterapeutą. Pierwsza, lub kilka pierwszych sesji psychoterapii indywidualnej służy dokładnemu rozeznaniu trudności, a także poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej klienta i jego planów i zamierzeń. Sesje te mają charakter diagnostyczny i kończą się sformułowaniem celu dalszej pracy.

Częstotliwość tych spotkań zależna jest od trudności, nad którą klient pracuje wraz z psychologiem oraz od celów, jakie wspólnie wyznaczą, lecz zazwyczaj są to 50 minutowe spotkania odbywające się raz w tygodniu. Czas trwania całej psychoterapii zależny jest od ustalonych celów i zwykle wynosi od kilku tygodni, do kilku, czasem kilkunastu miesięcy.
Psychoterapia indywidualna może stanowić pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych między innymi z:
  • lękiem
  • depresją
  • atakami paniki
  • trudnościami zdrowotnymi o nie wyjaśnionym w badaniach medycznych pochodzeniu
  • przeżywaniem konfliktów wewnętrznych
  • kryzysami w relacjach z innymi
  • przeżywaniem trudnych emocji
  • stresem
  • funkcjonowaniem rodziny, wychowaniem dzieci
  • uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, komputera

Oprócz pomocy w trudnościach i leczeniu objawów psychoterapia może stanowić formę samopoznania i rozwoju osobistego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Potrzebujesz konsultacji dla siebie lub psychoterapii?

Skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami!