Profesjonalna pomoc psychologiczna | Warszawa: Saska Kępa i Międzylesie | Skontaktuj się z nami! +48 660 871 606 |kontakt@ogrodyzmian.pl

Terapia Rodzin

Home/Dzieci i Rodzice, Rodzina/Terapia Rodzin

Project Description

 

  • Psychoterapia rodzinna

Terapia Rodzin

Rodzina jest systemem, który tworzą członkowie rodziny i wzajemne relacje, jakie między nimi zachodzą. Terapia rodzinna to twórczy dialog terapeutów z rodziną, nawiązywany w celu pomocy przy zmianie nieadaptacyjnych relacji i zachowań.

Rodzina jest systemem, zatem zmiana w funkcjonowaniu jednego z jej członków pociąga za sobą zmianę całego systemu i wszystkich pozostałych. Ważnym założeniem jest praca ze wszystkimi członkami rodziny, oparta na szacunku dla jej mocnych stron, dla jej wiedzy i zdolności rodziny do odzyskiwania adaptacyjnej równowagi.

Wielość perspektyw pozwala pełniej opisać to, co dzieje się w rodzinie i zrozumieć trudności w szerszym, rodzinnym kontekście. Umożliwia to rodzinie dostrzeżenie zarówno problemów, jak i samej siebie w nowym świetle. Problemy stają się logiczne i pełne nowych znaczeń, pozwalających na osiągnięcie pożądanych przez rodzinę zmian.

W sesjach terapeutycznych, na ogół, uczestniczą wszyscy mieszkający razem członkowie rodziny, jednak, w zależności od poruszanych tematów, mogą to być tylko niektórzy członkowie rodziny – np. tylko rodzice lub tylko dzieci. Rozpoczęcie terapii rodzinnej poprzedza konsultacja rodzinna, w trakcie której określane są wspólnie potrzeby i możliwości jej prowadzenia.

Zespół terapii rodzin

Konsultacje i terapię rodzin w Ogrodach Zmian prowadzą terapeuci będący członkami Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, m.in.

Wskazania do terapii rodzin

Psychoterapia rodzinna może stanowić pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z między innymi:

  • konfliktami w rodzinie
  • kontaktem z dziećmi
  • kontaktem z partnerem
  • trudnościami wychowawczymi
  • rozwodem
  • chęcią poprawy relacji w rodzinie

Chcesz dowiedzieć się jak wygląda spotkanie, z jakich metod korzystamy i jakie są zasady terapii rodzin w Ogrodach Zmian?

Dowiedz się więcej!
Dowiedz się więcej!