Terapia Rodzin

Rodzina jest systemem, który tworzą członkowie rodziny ich wzajemne relacje. Terapia rodzinna to twórczy dialog terapeutów z rodziną, nawiązywany w celu pomocy przy zmianie nieadaptacyjnych relacji i zachowań. Konsultacje i terapię rodzin prowadzą terapeuci członkowie Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psychothérapie et consultations en français a Vasrovie

Ogrody Zmian ( Jardins des changements) propose des consultations et de la psychothérapie en français pour les personnes francophones. Nos thérapeutes francophones ont une experience personnelle et une préparation professionnelle multiculturelle pour vous offrir une approche individuelle, de couple ou familiale.

Konsultacje psychologiczne dla powracających do kraju i cudzoziemców

Niepewność, poczucie osamotnienia, lęk związany z konfrontacją z nową, a czasem starą rzeczywistością i oczekiwania związane z powrotem często powodują duże napięcie. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób planujących powrót do Polski prowadzimy program konsultacji psychologicznych z psychologiem kulturowym.