Bartosz Szymczyk

Jestem psychologiem, psychoterapeutą PTP w trakcie certyfikacji i terapeutą rodzinnym. Pomagam parom i rodzinom przezwyciężać kryzysy: relacyjne i wychowawcze, by mogły cieszyć się wspólnym życiem. Pracuję także indywidualnie z osobami doświadczającymi lęku, przygnębienia i zagubienia, by były w stanie same pokonać trudności. Prowadzę konsultacje i terapię.

Psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej kierunków: psychologia kliniczna i psychologia międzykulturowa w 2007 roku. Obecnie na 5 roku pięcioletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty PTP, w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kształci się w systemowej terapii rodzin i psychoterapii psychodynamicznej. Ukończył Szkolenie I stopnia Solution Focused Brief Therapy. Stażysta Zakładu Terapii Rodzin CM UJ.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcji Naukowej Terapii Rodzin), Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Sekcji Diagnozy Psychologicznej) oraz Families in Global Transition Research Network i International Society for Dialogical Science.

Pracuje nad doktoratem w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (WISP: Warsaw International Studies in Psychology) oraz dla studentów Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na języku, osobowości i psychoterapii.

Współtwórca Ogrodów Zmian. Superwizował swoją pracę u dr Bernadetty Janusz, superwizorki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz u dr Mariusza Furgała, superwizora-aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie superwizuje się u Bożeny Winch, superwizorki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dodatkowe informacje:

Dni przyjęć:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek

Miejsce przyjęć:

Saska Kępa

W Ogrodach Zmian prowadzi:

Chcesz spotkać się z tym psychologiem?
Zadzwoń: +48 502 510 037

English version

Bartosz Szymczyk

Psychologist, MA in clinical psychology and cross-cultural psychology, academic tutor, working on PhD thesis in psycholinguistics at the Polish Accademy of Science. Trained (a 5 year postgraduate program) in individual and family psychotherapy. Member of Polish Psychological Association, Polish Psychiatric Association and Families in Global Transition Research Network.

Academic teacher for students at University of Warsaw Psychology Faculty (Warsaw International Studies in Psychology) and University SWPS Psychology Faculty. Works with couples, families and individuals.

Work day:

Mondays, Wednesdays, Thursdays
and Fridays.

Work place:

Saska Kępa

Contact:

To make an appointment call me at: +48 502 510 037
or write mail: bartosz.szymczyk@ogrodyzmian.pl

In Ogrody Zmian he is available for:

More info