zakład terapii rodzin

Terapeuta zespołu rodzinnego Ogrodów Zmian, Bartosz Szymczyk, w lutym 2014 odbywać będzie miesięczny staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ jest założoną w 1993 przez prof. Bogdana de Barbaro specjalistyczną placówką casino online o unikatowym w Polsce profilu terapii rodzin i par. Od tamtego czasu Zakład wyznacza standardy w pracy terapeutycznej oraz szkoli terapeutów w ramach kursów, konferencji i staży. Program stażowy Zakładu Terapii Rodzin jest akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wcześniej staż w Zakładzie Terapii Rodzin odbyła Małgorzata Horn-Scheiner.