zjazd PTP

Terapeuci zespołu rodzinnego Ogrodów Zmian zostali zaproszeni do wzięcia udziału w przygotowywanej przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy psychologicznej PTP sesji seminaryjnej podczas XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który odbędzie się w dniach 18-21 września w Bydgoszczy.

Nasi terapeuci wygłoszą prezentację dotyczącą problematyki diagnozy w terapii par i terapii rodzin w warunkach prywatnej praktyki. Zaprezentowane zostaną praktyczne implikacje stosowania Standardów Diagnozy psychologicznej opracowywanych przez Sekcję Diagnozy PTP.

Szczegółowy program na stronie XXXV Zjazdu Naukowego PTP.