Dwóch terapeutów poznawczo-behawioralnych zespołu Ośrodka Naukowo-Terapeutycznego Ogrody Zmian, dr Mateusz Gola i dr Łukasz Gawęda, zostało laureatami programu START 2014 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Jednym z celów Ośrodka Naukowo-Terapeutycznego Ogrody Zmian jest promowanie łączenia psychoterapii i psychologii naukowej. Dlatego wielu naszych terapeutów to aktywni naukowcy. Wierzymy, że to dzięki nauce psychoterapia Your sign”s paired element is air and as a Libra, you are the only casino online sagittarius horoscope daily sign to have a cardinal relationship with the element. staje się coraz trafniejszą metodą leczenia, wsparcia i rozwoju.

Z radością informujemy więc, że dwóch terapeutów Ogrodów Zmian, którzy z sukcesami łaczą pracę terapeutyczną i naukową, dr Mateusz Gola i dr Łukasz Gawęda, zostało laureatami konkursu stypendialnego dla naukowców START 2014 organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Dr Mateusz Gola łączy pracę terapeutyczną w Ogrodach Zmian z pracą naukową w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, zaś dr Łukasz Gawęda jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Gratulujemy!