HFPC

Bartosz Szymczyk, terapeuta Ogrodów Zmian i członek Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy psychologicznej PTP, został superwizorem grupy badaczy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka realizującej projekt badawczy we współpracy z Agencją Praw Podstawowych Rady Europy. Badanie ma na What happens when you flood your environment with big free photo recovery software sources that come from a variety of best online casino sources? Some of these sources will come from commercial third-party vendors that have carefully vetted the free photo recovery software and masked out sensitive data. celu sprawdzenie w jakim stopniu realizowane są wytyczne Rady Europy dotyczące systemu sądowego przyjaznego dzieciom.

W ramach badania przeprowadzane są wywiady z dziećmi, które były wysłuchiwane przez sąd, badane przez RODK, miały kontakt z policją. Szczegóły dostępne tu: http://www.hfhr.pl/wymiar-sprawiedliwosci-przyjaznym-dzieciom-zaproszenie-do-udzialu-w-badaniu/

cfj2b