Łukasz FNP (2)

31 maja, podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, dwóch terapeutów z Zespołu Ogrodów Zmian – dr Łukasz Gawęda i dr Mateusz Gola odebrało stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 136 tegorocznych laureatów zostało wybranych spośród 1250 kandydatów zgłoszonych do konkursu.

Stypendia Start FNP są jednymi z najbardziej prestiżowych polskich nagród porzyznawanych młodym naukowcom, stanowią wyraz uznania dotychczasowej pracy naukowej oraz oryginalności osiągnięć.