Udane-str

Bartosz Szymczyk, psychoterapeuta zespołu rodzinnego Ogrodów Zmian uczestniczył w konferencji „Udane i nieudane. Analiza przypadków terapii rodzin i par”.

Konferencję zorganizowała Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie, 14 marca 2015 r. Oto jego relacja:

Coroczne spotkanie psychoterapeutów pracujących z parami i rodzinami, organizowane przez Fundację „Na Szlaku”, przebiegło w atmosferze namysłu nad znaczeniem naszej pracy. Troje doświadczonych i pracujących w różnoraki sposób (i w różnorakich miejscach) terapeutów – Ilona Kołbik, Cezary Żechowski i Anna Bodzek – dzieliło się doświadczeniem swojej pracy z parami i rodzinami. Każdy opisywał historię swojej pracy, którą uznać można za udaną i nieudaną. Opisy były bardzo żywe i angażujące, a dyskusja dotyczyła pytań o kryteria oceny pracy terapeutycznej, znaczenia pierwszych spotkań konsultacyjno-diagnostycznych, znaczenia samej terapii dla terapeutów i klientów, oraz tego jak dopasować naszą pracę w taki sposób, by była jak najbardziej pomocna.

Konferencja miała znakomity walor praktyczny i była okazją do pogłębionej refleksji nad istotą pracy terapeutycznej.

Szczegółowy program konferencji na stronie Fundacji „Na Szlaku”.

PS. Fundacja doskonale dba też o estetyczną stronę swoich konferencji. Materiały i plakat utrzymane w konwencji obrazu są po prostu piękne!