Nasza oferta dla młodzieży

Nasza oferta dla młodzieży to zarówno pomoc dla samej młodej osoby poprzez psychoterapię indywidualną lub uczestnictwo w grupie, jak i pomoc dla systemu rodzinnego, w którym jeszcze pozostają różne sprawy do uporządkowania.

Konsultacje

</