Na czym polega psychoterapia indywidualna młodzieży?

Psychoterapia indywidualna młodzieży polega na indywidualnych, stałych spotkaniach z psychoterapeutą. Pierwsza, lub kilka pierwszych sesji psychoterapii indywidualnej służy dokładnemu rozeznaniu trudności, a także poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej klienta i jego planów i zamierzeń. Sesje te mają charakter diagnostyczny i kończą się sformułowaniem celu dalszej pracy.

Dalsze spotkania, w zależności od przyjętego celu mogą mieć charakter krótko-, średnio- i długoterminowy. Psychoterapia zorientowana jest w swojej istocie na pracę w obszarze mechanizmów związanych z trudnością, a nie tylko na redukcję objawów.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia, na terapię indywidualną pisemną zgodę wyrazić musi posiadający pełnię władz rodzicielskich rodzic lub opiekun. W przypadku pracy z młodzieżą w sytuacji rozwodu rodziców, najlepiej jeśli zgodę wyrażą oboje rodzice.

Chcesz dowiedzieć się jak wygląda spotkanie, z jakich metod korzystamy i jakie są zasady psychoterapii indywidualnej w Ogrodach Zmian?

Te informacje znajdziesz na stronie Dla Pacjentów

Przyjedź do strony Dla Pacjentów

Ile trwa sesja?

Częstotliwość tych spotkań zależna jest od trudności, nad którą klient pracuje wraz z psychoterapeutą oraz od celów, jakie wspólnie wyznaczą, lecz zazwyczaj są to 50 minutowe spotkania odbywające się raz w tygodniu.

Czas trwania całej psychoterapii zależny jest od ustalonych celów i zwykle wynosi od kilku-, kilkunastu tygodni, do kilkunastu lub kilkudziesięciu miesięcy, a w formie rozwoju osobistego także dłużej.

Jakie są zasady poufności w odniesieniu do młodzieży niepełnoletniej?

Psychoterapia może odbywać się jedynie w warunkach zaufania. Różne aspekty przeżywania trudności mogą wiązać się ze wstydem, czy trudnymi do zaakceptowania (przez siebie samego lub przez kogoś, np. rodzica) emocjami. Kontrakt terapeutyczny w pracy z młodzieżą chroni treść sesji terapeutycznych- młoda osoba może czuć się swobodnie wiedząc, że treść sesji nie jest przekazywana rodzicowi lub rodzicom.

Z drugiej strony opiekun prawny ma prawo do informacji na temat przebiegu terapii. Taka informacja jest udzielana, a jej zakres konsultowany jest z pacjentem.

Wyjątek stanowią sytuacje, w których konieczna jest natychmiastowa interwencja rodzicielska- zagrożenie życia lub poważne zagrożenie zdrowia. W takiej sytuacji terapeuta chroni dobro wyższe i zmuszony jest do zrezygnowania z poufności i tajemnicy sesji terapeutycznych.

W czym pomaga psychoterapia?

Psychoterapia indywidualna może stanowić pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych między innymi z:

  • lękiem
  • depresją
  • atakami paniki
  • trudnościami zdrowotnymi o nie wyjaśnionym w badaniach medycznych pochodzeniu
  • zaburzeniami odżywiania (bulimią, anoreksją)
  • przeżywaniem konfliktów wewnętrznych
  • przeżywaniem trudnych emocji
  • stresem
  • zachowaniami autoagresywnymi (cięcie się, myśli i próby samobójcze)
  • uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, komputera

Oprócz pomocy w trudnościach i leczeniu objawów psychoterapia może stanowić
formę samopoznania i rozwoju osobistego.

Kto Ci pomoże?

Psychoterapię młodzieży w Ogrodach Zmian prowadzą:

Monika Miciak
Monika Miciakpsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Ogrody Zmian to profesjonalna pomoc psychologiczna dla młodzieży!

Zadzwoń i umów się na konsultację:
+48 660 871 606