Na czym polega terapia dla par i małżeństw?

Terapia par kładzie nacisk na zobaczenie swojej relacji z partnerem w nowym świetle, poprzez uwzględnienie jego sposobu przeżywania świata. Terapeuta, zachowując neutralność, próbuje wprowadzić inny sposób opisywania i rozumienia doświadczanych trudności.

Terapia par to forma psychoterapii z której skorzystać mogą osoby pozostające w związkach partnerskich, małżeństwach, a także w związkach jednopłciowych. Pacjentem w takiej terapii jest para oraz relacja między partnerami.

Terapię poprzedzają sesje konsultacyjne z parą.

Chcesz dowiedzieć się jak wygląda spotkanie, z jakich metod korzystamy i jakie są zasady terapii par w Ogrodach Zmian?

Te informacje znajdziesz na stronie Dla pacjentów

Co ma na celu terapia dla par i małżeństw?

Celem terapii par jest pomoc partnerom w wysłuchaniu i lepszym rozumieniu siebie nawzajem, na poziomie uczuć i potrzeb. Terapia par pomaga w rozpoznaniu powodów stworzenia tej pary i pozostawania w niej oraz w uświadomieniu mechanizmów i wzorców emocjonalnych działających w relacji.

Terapia polega na rozmowie o tym co aktualnie dzieje się w parze jak i o historii pary oraz każdego z partnerów. Wiąże się to z założeniem, że wcześniejsze doświadczenia odciskają ślady na naszych aktualnych relacjach i odbijają się na wspólnym życiu partnerów. Są źródłem zasobów ale i mogą hamować potencjał rozwojowy pary. Terapia par nakierowana jest na możliwość twórczego sięgania po te zasoby i współdziałania w rozwoju, a nie w hamowaniu wzrostu pary i partnerów.

Wskazania do terapii par i małżeństw

  • problemy w komunikacji
  • powtarzające się kłótnie i konflikty bez konstruktywnego rezultatu
  • kryzys wynikający ze zmian w życiu pary – narodzin dziecka, zmiany lub utraty pracy, choroby, przeprowadzki, wyprowadzki dzieci z domu
  • konflikty w relacjach z rodzicami i teściami