Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze: dzieci przedszkolne

Rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym, którzy poszukują porady wychowawczej lub przeżywają niepokój związany z wychowywaniem małego dziecka proponujemy konsultacje psychologiczne. Konsultacje są formą poradnictwa psychologicznego i wychowawczego a nie oddziaływaniem terapeutycznym. W ramach konsultacji psychologicznych i wychowawczych dla rodziców można uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania i rozważyć korzystne dla rodziców i dziecka rozwiązania trudnej sytuacji.

Jakie są poruszane tematy na terapii?

  • Tematem konsultacji mogą być różnego typu trudności, z którymi spotykają się rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Mogą być to sytuacje związane z niepokojem o rozwój dziecka („moje dziecko nie nawiązuje relacji z innymi dziećmi”, „jest płaczliwe”, „nie może się ze mną rozstać”)
  • Może być to przeżywanie kryzysów rodzicielskich („nie mam już cierpliwości, jest taki niegrzeczny”, „nie wiem jak mam postępować jak próbuje na mnie coś wymusić płaczem”)
  • Czasami potrzeba konsultacji wynika z naturalnej chęci skonsultowania swoich przypuszczeń, rozwiania wątpliwości. Niekiedy rodzice pragną przygotować się i dziecko na nadejście kolejnego, lub ważną zmianę jak pójście do przedszkola lub szkoły, pożegnanie opiekunki, czy przeprowadzka.

Kto uczestniczy w konsultacjach?

Konsultacje mogą obejmować parę, rodzica z dzieckiem lub odbywać się indywidualnie. W Ogrodach Zmian staramy się unikać pracy z samym dzieckiem, ponieważ uważamy, że gabinet psychologiczny nie jest najlepszym miejscem na samodzielną pracę dziecka z terapeutą. Efektywna pomoc dziecku to włączenie w tą pomoc rodziców i opiekunów, czasem to praca wyłącznie z nimi. Samodzielna praca z dziećmi jest czasem niezbędna, by miały one wsparcie w czasie doświadczania trudności, ale zmiana możliwa jest najczęściej w oparciu o współpracę z rodzicami.

Podczas konsultacji terapeuci Ogrodów Zmian zapewniają poufność i bezpieczeństwo konieczne do tego by móc dzielić się trudnościami, a następnie rozwiązywać je i cieszyć się sobą, dzieckiem i rodziną.

Zwykle konsultacje rodzicielskie stanowią zamkniętą formę pomocy i są odpowiedzią na trudności wychowawcze rodziców. Czasami wskazana może być dalsza praca terapeutyczna dotycząca pary rodzicielskiej. Rekomendujemy wtedy terapię par. lub terapię rodzinną wraz dzieckiem..

Jeżeli terapeuta i rodzice mają wątpliwości diagnostyczne dotyczące rozwoju dziecka, konsultujemy się diagnostycznie z rekomendowaną przez nas Pracownią Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny ETAPY.

Kto Ci pomoże?

Konsultacje rodzicielskie dla rodziców dzieci przedszkolnych w Ogrodach Zmian prowadzą: