Na czym polega Terapia Rodzin?

Rodzina jest systemem, który tworzą członkowie rodziny i wzajemne relacje, jakie między nimi zachodzą. Terapia rodzinna to twórczy dialog terapeutów z rodziną, nawiązywany w celu pomocy przy zmianie nieadaptacyjnych relacji i zachowań.

Rodzina jest systemem, zatem zmiana w funkcjonowaniu jednego z jej członków pociąga za sobą zmianę całego systemu i wszystkich pozostałych. Ważnym założeniem jest praca ze wszystkimi członkami rodziny, oparta na szacunku dla jej mocnych stron, dla jej wiedzy i zdolności rodziny do odzyskiwania adaptacyjnej równowagi.

Wielość perspektyw pozwala pełniej opisać to, co dzieje się w rodzinie i zrozumieć trudności w szerszym, rodzinnym kontekście. Umożliwia to rodzinie dostrzeżenie zarówno problemów, jak i samej siebie w nowym świetle. Problemy stają się logiczne i pełne nowych znaczeń, pozwalających na osiągnięcie pożądanych przez rodzinę zmian.

Chcesz dowiedzieć się jak wygląda spotkanie, z jakich metod korzystamy i jakie są zasady terapii rodzin w Ogrodach Zmian?

Te informacje znajdziesz na stronie Dla pacjentów

Jak wygląda sesja?

W sesjach terapeutycznych, na ogół, uczestniczą wszyscy mieszkający razem członkowie rodziny, jednak, w zależności od poruszanych tematów, mogą to być tylko niektórzy członkowie rodziny – np. tylko rodzice lub tylko dzieci. Rozpoczęcie terapii rodzinnej poprzedza konsultacja rodzinna, w trakcie której określane są wspólnie potrzeby i możliwości jej prowadzenia.

Wskazania do terapii rodzin

Psychoterapia rodzinna może stanowić pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z między innymi:

  • konfliktami w rodzinie

  • kontaktem z dziećmi

  • kontaktem z partnerem

  • trudnościami wychowawczymi

  • rozwodem

  • chęcią poprawy relacji w rodzinie

Kto Ci pomoże?

Konsultacje i terapię rodzin w Ogrodach Zmian prowadzą terapeuci będący członkami Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, m.in.

Małgorzata Horn-Scheiner
Małgorzata Horn-Scheinerpsycholog, psychoterapeuta, terapeuta par i rodzin
Bartosz Szymczyk
Bartosz Szymczykpsycholog, psychoterapeuta, terapeuta par i rodzin
Monika Miciak
Monika Miciakpsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Marta Wijas
Marta Wijaspsychoterapeuta, psycholog pracujący z dziećmi i rodzicami

Ogrody Zmian to profesjonalna pomoc psychologiczna dla Ciebie i Rodziny!

Zadzwoń i umów się na konsultację rodzinną:
+48 660 871 606