Ogrody Zmian zapraszają Państwa na kolejną edycję Warsztatów Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców prowadzonych w oparciu o książki Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić by dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do na mówiły”.

Warsztaty są realizacją programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” autorstwa Joanny Sakowskiej z Ośrodka Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto niektóre zagadnienia uzupełnione zostaną o treści zaczerpnięte z nurtu Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy, oraz myśli Jespera Juula.

Czym są warsztaty?

Warsztaty są cyklem 10 spotkań, podczas których rodzice, dziadkowie, wychowawcy mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.

Grupa liczy od 10 do 12 osób.

Program to cykl dziesięciu trzygodzinnych spotkań, na których omówimy następujące tematy:

  • O granicach dziecka i dorosłego.
  • Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z uczuciami oraz jak radzić sobie z własnymi emocjami?
  • Jak zachęcać dziecko do współpracy?
  • Czym można zastąpić kary?
  • Jak wspólnie rozwiązywać problemy?
  • Jak wspierać samodzielność dziecka?
  • Jak uwalniać dziecko od etykietek  i grania ról?
  • Jak chwalić dziecko i wzmacniać jego poczucie własnej wartości?

Założenia i cele programu:

 • Pogłębienie relacji między rodzicami, a dziećmi.
 • Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi.
 • Refleksja nad własną postawą wychowawczą.
 • Wymiana doświadczeń i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

 • Dla rodziców żłóbkowiczów, przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym

 • Dla wszystkich zaangażowanych w wychowanie (rodzice, nianie, dziadkowie, opiekunowie)
 • Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się budować lepsze relacje z dziećmi

Kto prowadzi warsztaty?

Marta Wijas
Marta Wijaspsychoterapeuta, psycholog pracujący z dziećmi i rodzicami
Pracuje w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, potwierdzającą rolę bezpiecznej więzi w pierwszych latach życia dla późniejszego harmonijnego rozwoju. W swojej pracy korzysta z dorobku nurtu Rodzicielstwa Bliskości, z prac Jaspera Juula i Alfiego Kohna, twórcy koncepcji rodzicielstwa opartego na współpracy oraz z założeń Porozumienia bez Przemocy (NVC) i nurtu Self – Reg. Jest uczestnikiem grupy rozwojowej dla specjalistów, prowadzonej przez Agnieszkę Stein.

Ukończyła psychologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET, Szkołę Analizy Transakcyjnej oraz wiele szkoleń dotyczących pracy z dziećmi i rodzicami. Jest certyfikowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji realizatorem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz I i cz II.

Terminy:

Spotkania odbywają się w soboty o godzinie 10:30 – około 14:00 (z kilkoma wyjątkami, patrz poniżej) począwszy od 7 września 2019 roku.

Dokładne daty:

Spotkanie 1: 07.09, godz. 10.30
Spotkanie 2: 14.09, godz,10.30
Spotkanie 3: 21.09, godz. 15.30
Spotkanie 4: 28.09, godz. 10.30
Spotkanie 5: 12.10, godz. 10.30
Spotkanie 6: 19.10, godz. 15.30
Spotkanie 7: 26.10, godz. 10.30
Spotkanie 8: 23.11, godz. 15.30
Spotkanie 9: 30.11 godz. 10.30
Spotkanie 10: 14.12, godz. 10.30

Grupa rusza jeśli zapisze się 10 osób. Maksymalnie grupa może liczyć 12 osób.

Jakie są koszty?

Cena: 489 PLN

Możliwość wystawienia faktury. Płatność za cały cykl zajęć w formie przedpłaty.

Co otrzymasz w zamian?

 • Wiedzę o tym jak lepiej rozmawiać z dzieckiem
 • Umiejętności innych niż dotychczas sposobów reagowania na zachowanie dzieci
 • Nowe sposoby rozumienia dzieci, kształtowania obowiązujących norm i dobrej współpracy
 • Zwiększenie poczucia pewności siebie jako rodzica, pogłębienie kompetencji rodzicielskich

 • Wsparcie innych rodziców mierzących się nie raz z podobnymi trudnościami w wychowaniu dzieci
 • Materiały dla uczestników, a wśród nich ściągawki dla szybkiego przypomnienia zachowań ćwiczonych w trakcje warsztatów

 • Lepszą, bezpieczniejszą i spokojniejszą atmosferę życia rodzinnego
 • Certyfikat ukończenia warsztatu, a w razie potrzeby – zaświadczenie na potrzeby sądu

 • Kawę i herbatę w trakcie przerw 🙂

Miejsce warsztatu

Ogrody Zmian Międzylesie

Al. Dzieci Polskich 20
Warszawa 04-730

Prosimy przychodzić nie wcześniej niż na 10 minut przed umówioną godziną, wcześniej trwać mogą konsultacje psychologiczne, a miejsce by poczekać jest niewielkie.

„Po warsztatach czuję, że rozumiem bardziej moje dziecko, (..) lepiej się z nim komunikuję. Zrozumiałam też, że konsekwencja to nie kara i że jest potrzebna w wychowaniu. I , że ja jako mama, mam prawo być zła i zmęczona.”

Uczestniczka warsztatów, 39 l.

„Nauczyłem się rozmawiać z moim synem, nie reagować impulsywnie i z myślą, że on jest za mały, aby wiedzieć co jest dla niego dobre.”

Uczestnik warsztatów, 37 l.

„Jedyne, czego żałuję to to, że nie zainteresowałem się tym wszystkim z 10 lat temu. Ale wiem, że i teraz wiele można zrobić!”

Uczestnik warsztatów, 56 l.

A co jeśli nie odpowiadają Ci terminy?

Jeśli z jakichś powodów musisz odbyć warsztaty, a nie odpowiadają ci terminy tej edycji, proponujemy indywidualne warsztaty w formie i na zasadach indywidualnych konsultacji wychowawczych z psychoterapeutą Ogrodów Zmian. Warsztaty indywidualne prowadzą Marta Wijas, Monika Miciak i Bartosz Szymczyk.

Chcesz dowiedzieć się więcej o warsztatach lub zapisać się na edycję Jesień 2019?

Skontaktuj się z nami!