Karolina Isio-Kurpińska

W pracy terapeutycznej najważniejsze dla mnie jest zbudowanie relacji, w której osoba, która przychodzi do mnie ze swoimi trudnościami, poczuje się bezpiecznie, akceptowana i wysłuchana. Pracuję w nurcie humanistycznym, skoncentrowanym na osobie.

Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Ośrodka Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA (szkoła rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Ukończyłam również podstawowy i zaawansowany poziom szkolenia EFT – terapii skoncentrowanej na emocjach, oraz EFT-C – terapii skoncentrowanej na emocjach dla par. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Głęboko wierzę, że każdy człowiek ma prawo wyboru własnej drogi i wolność poszukiwania szczęścia. Wiem też, że bywają chwile, gdy droga staje się szczególnie trudna, wolność ciąży, a wybory wydają się niemożliwe do podjęcia. To właśnie w tych momentach cenna jest możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, „przejrzenia się” w nim, przyjęcia wsparcia. Dla takich chwil zostałam terapeutką.

Pracuję z osobami potrzebującymi wsparcia w trudnych momentach życiowych: po stracie bliskiej osoby, podczas walki z chorobą, w okresie dużych życiowych zmian, takich jak ciąża, rodzicielstwo, zmiana/utrata pracy.

Zajmuję się też wspieraniem par w kryzysie: po doświadczeniu zdrady, w sytuacji oddalania się od siebie, konfliktów czy poczucia bycia niewidzianym, nie szanowanym. W terapii par moją pacjentką jest relacja, i to właśnie po jej stronie stoję.

Szczególnie ważna jest dla mnie praca z rodzicami na wszystkich etapach ich rodzicielskiej drogi: od okresu starań o dziecko i ciąży, poprzez czas opieki nad noworodkiem i niemowlęciem (obniżenie nastroju/depresja poporodowa, kłopoty z karmieniem piersią, zmiany w związku po narodzinach dziecka), po trudności wychowawcze i relacyjne z nastolatkiem. Mam również doświadczenie wspierania rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz dzieci z niepełnosprawnością.

Zapraszam do spotkania.

Dodatkowe informacje:

Dni przyjęć:

wtorek, czwartek

Miejsce przyjęć:

Saska Kępa

W Ogrodach Zmian prowadzi:

Chcesz spotkać się z tym psychologiem?
Zadzwoń: +48 660 871 606

English version

Karolina Isio-Kurpińska

In my therapeutic practice I focus on building a relationship in which the person coming to me with their difficulties feels safe, accepted and heard. I work in the person-centered, humanistic approach.

I have completed a four-year psychotherapy training program at the School of Psychotherapy of the INTRA Psychological Education and Assistance Centre
(recommendation of the Polish Psychological Association). I have also completed a basic and advanced training in Emotion Focused Therapy and Emotion Focused Therapy for Couples, as well as a basic training in Solution-Focused Therapy. I work under regular supervision.

I strongly believe that every person enjoys the right to choose their own path and the freedom to pursue happiness. I am also well aware that times may come when that path is hard, when freedom becomes a heavy burden and choices seem impossible to make. At such moments the opportunity to talk to another person, to see your own reflection in them, to receive support, is of great value. It is for such moments that I decided to become a psychotherapist.

I work with people in need of support in difficult life situations. If you grieve the loss of a loved one, struggle to find yourself after a major life change, such as change or loss of employment, new family situation, difficulty in a relationship, experience increased anxety, sadness, inexplicable anger, have difficulty understanding and/or controlling your emotions, or, conversly, getting in touch with them – I will be happy to help you deal with the situation and find inner peace.

I also work with couples facing difficulties in their relationship: crisis, affair/infidelity, feeling of not being understood/seen/respected. In couples therapy my patient is the relationship itself and that is whose side I am on.

Supporting parents at all stages of their experience is of special interest to me: when trying to conceive, during pregnancy as well as in newborn and infant care (mood alterations and post-partum depression, difficulty nursing, changes to the relationship after birth), up to relationship and upbringing issues with teenagers. My experience includes support to parents of preemies and babies with disabilities.

I look forward to meeting you.

Work day:

Tuesdays, Thursdays.

Work place:

Saska Kępa

Contact:

To make an appointment call our office at: +48 660 871 606
or write mail: kontakt@ogrodyzmian.pl

In Ogrody Zmian she is available for:

More info