Kim jesteśmy?

Ogrody Zmian zostały założone w 2010 roku przez czwórkę psychologów i przyjaciół: Małgorzatę Horn-Scheiner, Mateusza Golę, Bartosza Szymczyka oraz Annę Owczarską-Osińską. Z czasem do zespołu dołączyli Monika Miciak i inni psychterapeuci kształceni, zdobywający doświadczenie i pracujący w akredytowanych przez wiodące organizacje terapeutyczne ośrodkach. Wielu z nich zajmuje się psychologią i psychoterapią także naukowo wzbogacając zespół Ogrodów Zmian o najnowszą wiedzę. Łącznikiem ze światem najbardziej aktualnej wiedzy z dziedziny psychoterapii i neuropsychologii pozostaje dla nas dr Mateusz Gola, współzałożyciel Ogrodów Zmian, a obecnie nasz przyjaciel pracujący naukowo w USA.

W Ogrodach Zmian świadczymy pomoc indywidualną (psychoterapię, konsultacje psychologiczne), ale koncentrujemy się na pomocy Rodzinie – konsultacjach wychowawczych, terapii par, terapii rodzin i warsztatach dla rodziców.

Doświadczenie w psychologii międzykulturowej pozwala nam pracować z cudzoziemcami w języku angielskim i francuskim, parami i rodzinami dwukulturowymi oraz wspierać osoby na emigracji i powracające do kraju.

W Ogrodach Zmian:

Należymy do towarzystw terapeutycznych

Nasze oddziały

Obecnie nasze gabinety mieszą się na Saskiej Kępie w kamienicy przy ul. Dąbrowieckiej 32 oraz w Międzylesiu, przy Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka, al. Dzieci Polskich 20, w budynku bocznym, w którym znajduje się hotel Patron.

Poszukujesz terapii par, terapii rodzin lub psychoterapii indywidualnej?

Zaufaj naszemu zespołowi psychologów!

Skontaktuj się z nami