Na czym polegają konsultacje?

Zwykle konsultacje psychologiczne stanowią zamkniętą formę pomocy i są odpowiedzią na trudności zgłaszającej się osoby lub pary. Czasami wskazana może być dalsza praca terapeutyczna w postaci psychoterapii indywidualnejterapii par lub terapii rodzin, a czasem wskazane może być skorzystanie z warsztatu w celu rozwinięcia kompetencji w określonym zakresie. Terapeuci Ogrodów Zmian proponują wtedy odpowiedni rodzaj oddziaływania.

Jeżeli trudność dotyczy wychowania dzieci, w Ogrodach Zmian możesz także skorzystać z Konsultacji rodzicielskich i wychowawczych.

Podczas konsultacji indywidualnych terapeuci Ogrodów Zmian zapewniają poufność i bezpieczeństwo konieczne do tego by móc dzielić się trudnościami, a następnie rozwiązywać je i cieszyć się sobą i swoim otoczeniem

Dla kogo?

Osobom dorosłym, parom, małżeństwom i młodzieży szukającym wsparcia w radzeniu sobie z bieżącymi i doraźnymi trudnościami, czy dylematami Ogrody Zmian proponują konsultacje psychologiczne będące elementem poradnictwa psychologicznego.

Jakie są tematy konsultacji?

Tematem konsultacji mogą być różnego typu trudności, z którymi nasi klienci borykają się na co dzień. Mogą być związane z podejmowaniem ważnych decyzji, konfliktem z ważnymi dla nas osobami, konfliktem w związku, przeżywaniem choroby, śmierci, czy żałoby, kryzysami osobistymi, egzystencjalnymi i zawodowymi, trudną sytuacją w pracy lub związku.

Konsultacje mogą też, dla osób, które obserwują u siebie niepokojące objawy, mieć formę diagnostyczną.

Kto prowadzi konsultacje psychologiczne i diagnostyczne w Ogrodach Zmian?

Wszyscy nasi terapeuci prowadzą konsultacje indywidualne dorosłych. Możesz poznać ich profile w zakładce Zespół.

Nasi terapeuci są członkami profesjonalnych towarzystw psychoterapeutycznych, między innymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Stale superwizują swoją pracę terapeutyczną.

Ogrody Zmian to profesjonalna pomoc psychologiczna dla Ciebie!

Zadzwoń i umów się na konsultację:
+48 660 871 606