Kim jesteśmy?

Ogrody Zmian zostały założone w 2009 roku przez czwórkę psychologów i przyjaciół: Małgorzatę Horn-Scheiner, Mateusza Golę, Bartosza Szymczyka oraz Annę Owczarską-Osinską. Z czasem do zespołu dołączyli Monika Miciak i inni psychterapeuci kształceni i zdobywający doświadczenie w akredytowanych przez wiodące organizacje terapeutyczne ośrodkach. Niektórzy z nich zajmują się psychologią i psychoterapią także naukowo wzbogacając zespół Ogrodów Zmian o najnowszą wiedzę.

Łącznikiem ze światem najbardziej aktualnej wiedzy z dziedziny psychoterapii i neuropsychologii pozostaje dla nas dr Mateusz Gola, współzałożyciel Ogrodów Zmian, a obecnie nasz przyjaciel pracujący naukowo na University of California San Diego w USA.

W Ogrodach Zmian świadczymy pomoc indywidualną (psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczne) oraz koncentrujemy się na pomocy związkom i rodzinom – poprzez konsultacje wychowawcze, terapię par, terapię rodzin i warsztaty dla rodziców.

Doświadczenie w psychologii międzykulturowej pozwala nam pracować z cudzoziemcami w języku angielskim i francuskim, z parami i rodzinami dwukulturowymi oraz wspierać osoby na emigracji i powracające do kraju. W razie konieczności podejmujemy się pracy na odległość prowadząc terapię online.

Jesteśmy otwarci na różnorodność. Pracujemy z osobami i parami heteroseksualnymi, homoseksualnymi, biseksualnymi, transpłciowymi, poszukującymi swojej tożsamości; z osobami starszymi i młodymi dorosłymi oraz młodzieżą. Ze wszystkimi osobami niezależnie od religii i poglądów politycznych.

dom
  • Kompleksowa pomoc w jednym miejscu. Czasem zdarza się, że potrzebujesz pomocy psychologicznej dla siebie, terapii par dla waszego związku przechodzącego kryzys, konsultacji wychowawczych dla Was jako rodziców nastolatka i wsparcia dla dziecka, które przechodzi przez trudny okres. U nas pomoc psychologiczną otrzyma cała rodzina

  • Skoncentrowanie na zmianie. Nie uważamy, że zadaniem terapii jest tylko rozumienie. Rozumienie prowadzić ma do zmiany. Razem będziemy poszukiwać takich zmian, które będą miały znaczenie dla Twojego życia, będą trwałe i wniosą nowe możliwości.

  • Wsparcie pełne szacunku. Zmiana nie jest łatwa, więc staramy się ułatwić proces zmiany. Zależy nam, by psychoterapia była dla Ciebie doświadczeniem pełnym szacunku, adekwatnego ciepła i życzliwego wsparcia.

W Ogrodach Zmian:

Należymy do towarzystw terapeutycznych