Informacje dla pacjentów

Jeśli myślisz o konsultacji indywidualnej z terapeutą lub o podjęciu psychoterapii indywidualnej, poniżej znajdziesz odpowiedź na kilka pytań, które być może Cię nurtują. Na wszystkie inne z chęcią odpowiemy osobiście lub na Twoje życzenie na przykład przez e-mail.
Poniższe informacje czerpią z doświadczeń naszych, ale i ośrodków, w których się kształcimy i stażujemy, przede wszystkim Zakładu Terapii Rodzin CM UJ.

COVID-19 Informacje na czas pandemii

W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 oraz z zaleceniami ekspertów sanitarnych oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, do czasu opanowania sytuacji epidemicznej sugerowane jest, aby konsultacje, sesje psychoterapii i pomocy psychologicznej odbywały się online za pomocą komunikatorów internetowych.

Zalecamy takie sesje naszym pacjentom oraz osobom myślącym o podjęciu pomocy psychologicznej.

Od 15/06/2020 otwieramy możliwość sesji w gabinecie. Spotkania takie w czasie pandemii są obarczone ryzykiem transmisji wirusa SARS-CoV-19, co niniejszym czynimy świadomym.

W związku z tym Ci z Państwa, który zdecydują się na kontakt osobisty, muszą zobowiązać się do:

 • przestrzegania środków bezpieczeństwa obowiązujących w Ośrodku Naukowo-Terapeutycznym Ogrody Zmian oraz współpracy z jego pracownikami polegającej na podążaniu za instrukcjami sanitarnymi i odpowiadaniu na pytania o stan zdrowia
 • dezynfekcji rąk po wejściu do Ośrodka
 • zasłaniania ust i nosa przyniesioną przez siebie przyłbicą/ maseczką podczas pobytu na terenie Ośrodka
 • W przypadku kontaktu z osobą będącą nosicielem wirusa SARS-CoV-2 albo wystąpieniem u siebie objawów takich jak: temperatura ciała powyżej 37 st C, suchy kaszel, zmęczenie; zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o tym terapeuty i zaniechania wizyty w Ośrodku

Jednocześnie, w przypadku konieczności wynikającej z pojawienia się przesłanek wskazujących na możliwość pozytywnego wyniku na obecność wirusa COVID-19 u terapeuty, pacjenci muszą zobowiązać się do wyrażania zgody na ujawnienie  danych personalnych odpowiednim służbom sanitarno-epidemiologicznym. W takich przypadkach nie ma konieczności podawania kontekstu wejścia w kontakt.

Pełna treść formularza Świadomej Zgody dostępna jest poniżej. Prosimy o zapoznanie się przed odbyciem wizyty w gabinecie.

Jeszcze raz zachęcamy do pozostania w kontakcie zdalnym, do czasu wygaśnięcia zagrożenia epidemiologicznego.

Instrukcja odbywania sesji w gabinecie w czasie pandemii COVID-19

 • Przyjdź do Ośrodka o czasie sesji. Jeśli jesteś wcześniej, poczekaj w samochodzie lub na dworze
 • Weź ze sobą przyłbicę lub maseczkę. Przyłbica sprawdzi się lepiej- będzie Cię lepiej widać. Załóż ją przed wejściem do gabinetu. Nie zdejmuj do momentu opuszczenia Ośrodka.
 • Drzwi do Ośrodka będą zamknięte. Użyj dzwonka. Zostaniesz wpuszczony przez terapeutę.
 • Po wejściu do Ośrodka zdezynfekuj ręce. Terapeuta, nawet jeśli miał dotąd zwyczaj podawania Ci ręki, teraz w sytuacji pandemii powita się z Tobą w inny sposób.
 • Terapeuta zaprowadzi Cię do gabinetu i po sesji odprowadzi do drzwi.
 • W przypadku chęci skorzystania z WC, użyj płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 • Weź ze sobą wodę w butelce, nie mamy możliwości poczęstować Cię napojem.
 • W Ośrodku dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe. Powiedz, jeśli chcesz z nich korzystać.
 • Sesja może odbywać się w innym pomieszczeniu niż do tej pory.
 • Wnieś opłatę za sesję przelewem przed sesją
 • W razie pojawienia się gorączki, suchego kaszlu, zmęczenia lub innych objawów COVID-19 lub w razie kontaktu z osobą będącą nosicielem/ką wirusa SARS-CoV-19, niezwłocznie poinformuj o tym terapeutę.

Konsultacje wychowawcze i sesje z udziałem dzieci

 • Gabinet psychologiczny nie jest miejscem, gdzie dzieci (także i dorośli) od razu czują się komfortowo. Warto więc umówić wizytę w taki sposób, by zwiększyć komfort dziecka- unikając późnej pory, odwoływania na rzecz wizyty zajęć, które dziecko bardzo lubi, dbając by dziecko nie było bardzo zmęczone, chore, głodne. W przypadku najmniejszych dzieci unikając pory drzemki
 • Prosimy, w przypadku większych niż niemowlęta dzieci, o wytłumaczenie dziecku gdzie idzie i opisanie w sposób dostosowany do wieku dziecka czemu ta wizyta jest ważna
 • Prosimy o nienarzucanie dziecku konieczności wejścia do gabinetu, czy dotarcia na kolejną sesję. Warto podejmować z dziećmi rozmowę na ten temat, ale z uszanowaniem gotowości dziecka do kontaktu.
 • Spotkanie z dzieckiem nie jest okazją do opowiadania o nim, tak w pozytywnym (pochwały) jak i negatywnym (skargi) świetle. Ważny jest komfort wszystkich uczestników spotkania w tym dziecka.
 • Spotkania z samym dzieckiem (diagnostyczne, konsultacyjne, terapeutyczne) wymagają zgody opiekuna posiadającego pełnię praw rodzicielskich (poniżej plik do ściągnięcia)
 • W sytuacji konfliktu rodziców / sprawy rozwodowej / zamiaru rozwodu przed podjęciem się konsultacji z udziałem samego dziecka dążymy i obligujemy zgłaszającego rodzica do dążenia do uzyskania zgody obojga rodziców posiadających pełnię praw rodzicielskich na konsultacje lub terapię dziecka. Konieczne jest to, by proces konsultacyjny lub terapeutyczny dziecka nie był zagrożony zerwaniem ze strony rodzica, który nie wyraził aktywnie zgody na konsultację lub terapię.