Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna dorosłych polega na indywidualnych, stałych spotkaniach z psychoterapeutą. Pierwsza, lub kilka pierwszych sesji psychoterapii indywidualnej służy dokładnemu rozeznaniu trudności, a także poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej klienta i jego planów i zamierzeń. Sesje te mają charakter diagnostyczny i kończą się sformułowaniem celu dalszej pracy.

Dalsze spotkania, w zależności od przyjętego celu mogą mieć charakter krótko-, średnio- i długoterminowy. Psychoterapia zorientowana jest w swojej istocie na pracę w obszarze mechanizmów związanych z trudnością, a nie tylko na redukcję objawów.

Chcesz dowiedzieć się jak wygląda spotkanie, z jakich metod korzystamy i jakie są zasady psychoterapii indywidualnej w Ogrodach Zmian?

Te informacje znajdziesz na stronie Dla Pacjentów

Ile trwa sesja?

Częstotliwość tych spotkań zależna jest od trudności, nad którą klient pracuje wraz z psychoterapeutą oraz od celów, jakie wspólnie wyznaczą, lecz zazwyczaj są to 50 minutowe spotkania odbywające się raz w tygodniu.

Czas trwania całej psychoterapii zależny jest od ustalonych celów i zwykle wynosi od kilku-, kilkunastu tygodni, do kilkunastu lub kilkudziesięciu miesięcy, a w formie rozwoju osobistego także dłużej.

W czym pomaga psychoterapia?

Psychoterapia indywidualna może stanowić pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych między innymi z:

  • lękiem
  • depresją
  • atakami paniki
  • trudnościami zdrowotnymi o nie wyjaśnionym w badaniach medycznych pochodzeniu