Administratorami Państwa danych osobowych są: Małgorzata Horn-Scheiner, Monika Miciak, Anna Osinska i Bartosz Szymczyk – wspólnicy spółki cywilnej Ośrodek Naukowo-Terapeutyczny Ogrody Zmian S.C.Małgorzata Horn-Scheiner, Monika Miciak, Anna Osinska i Bartosz Szymczyk, z którymi możecie się Państwo skontaktować pod adresem: ul. ul. Dąbrowiecka 32/6, 03-932 Warszawa oraz adresem email:kontakt@ogrodyzmian.pl.

Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa korespondencji skierowanej na adresy email wskazane na naszej stronie internetowej lub innej formie kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratorów w postaci komunikacji z użytkownikami strony i osobami zainteresowanymi usługami świadczonymi przez administratorów.

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres związany ze świadczeniem dla Państwa usług.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Maja Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez administratorów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Członkowie zespołu Ogrodów Zmian

Małgorzata Horn-Scheiner
Małgorzata Horn-Scheinerpsycholog, psychoterapeuta, terapeuta par i rodzin, współzałożycielka Ogrodów Zmian
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, jest członkiem Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła pięcioletnie całościowe szkolenie w psychoterapii systemowej i psychodynamicznej w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bartosz Szymczyk
Bartosz Szymczykpsycholog, psychoterapeuta PTP w trakcie certyfikacji, współzałożyciel Ogrodów Zmian
Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej kierunków: psychologia kliniczna i psychologia międzykulturowa w 2007 roku. Obecnie na 5 roku pięcioletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w języku polskim i angielskim.
Anna Owczarska-Osinska
Anna Owczarska-Osinskapsycholog, psychoterapeuta, współzałożycielka Ogrodów Zmian
Psycholog o specjalności międzykulturowej. Certyfikowany Psychoterapeuta PTIPD. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling (WAPCEPC). Ukończyła 4 letni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.
Monika Miciak
Monika Miciakpsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej oraz liczne szkolenia i staże z zakresu pomocy psychologicznej oraz terapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
dr Mateusz Gola
dr Mateusz Golapsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, współzałożyciel Ogrodów Zmian
Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Jest adiunktem w Instytucie Psychologii PAN oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Paweł Wojciechowski
Paweł Wojciechowskipsychoterapeuta
Psychoterapeuta prowadzący terapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz psychoterapię par. Absolwent czteroletniego Studium Psychoterapii oraz dwuletniej Szkoły Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji rekomendowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył szkolenie Emotionally Focused Therapy for Couples certyfikowane przez International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy w Ottawie. 
Patrycja Stelmach
Patrycja Stelmachpsychoterapeuta
Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

W Ogrodach Zmian prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, nastolatków od 16-go roku życia oraz psychoterapię grupową. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym.

Karolina Isio-Kurpińska
Karolina Isio-Kurpińskapsychoterapeutka, terapeutka par
Ukończyła całościowe 4 letnie szkolenie w Ośrodku Intra, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz szkolenia w zakresie EFT – terapii skoncentrowanej na emocjach (dla klientów indywidualnych i dla par).

Pracuje z indywidualnie, z parami i z rodzicami, w języku polskim i angielskim.

Magdalena Smelkowska
Magdalena Smelkowskapsycholog, psychoterapeuta
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej. Ukończyła 6 letni kurs psychoterapii (w analizie egzystencjalnej) i przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty wydawanego przez International Society of Logotherapy and Existential Analysis. Pracuje w języku polskim i angielskim.
Paulina Rymkiewicz-Kalinowska
Paulina Rymkiewicz-Kalinowskapsychoterapeutka, konsultantka
Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz mediatorka w nurcie Porozumienia bez przemocy. Konsultantka rodzicielska.
Beata Poborska-Kobrzyńska
Beata Poborska-Kobrzyńskapsycholog, psychoterapeuta
Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką 4-letniej szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Alicja Heering-Adamczewska
Alicja Heering-Adamczewskapsycholog Rodzicielstwa Bliskości
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła szkolenia z Rodzicielstwa Bliskości dla Profesjonalistów. Aktualnie uczy się w Szkole Konsultacji Agnieszki Stein i Gosi Stańczyk.

W Ogrodach Zmian prowadzi konsultacje rodzicielskie i wychowawcze, warsztaty dla rodziców i nauczycieli oraz udziela wsparcia psychologicznego nastolatkom.

Swoją pracę opiera na podejściu Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumienia bez Przemocy. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Nie wiesz do kogo chcesz się zapisać?
Pomożemy w wyborze!

Nasza recepcja chętnie pomoże Ci w wyborze właściwego terapeuty.

Zadzwoń

Współpracujemy z: