Administratorami Państwa danych osobowych są: Małgorzata Horn-Scheiner, Monika Miciak, Anna Osinska i Bartosz Szymczyk – wspólnicy spółki cywilnej Ośrodek Naukowo-Terapeutyczny Ogrody Zmian S.C.Małgorzata Horn-Scheiner, Monika Miciak, Anna Osinska i Bartosz Szymczyk, z którymi możecie się Państwo skontaktować pod adresem: ul. ul. Dąbrowiecka 32/6, 03-932 Warszawa oraz adresem email:kontakt@ogrodyzmian.pl.

Przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa korespondencji skierowanej na adresy email wskazane na naszej stronie internetowej lub innej formie kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratorów w postaci komunikacji z użytkownikami strony i osobami zainteresowanymi usługami świadczonymi przez administratorów.

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres związany ze świadczeniem dla Państwa usług.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Maja Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez administratorów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Członkowie zespołu Ogrodów Zmian

Małgorzata Horn-Scheiner
Małgorzata Horn-Scheinerpsycholog, terapeuta par i rodzin, współzałożycielka Ogrodów Zmian
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, jest członkiem Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła pięcioletnie całościowe szkolenie w psychoterapii systemowej i psychodynamicznej w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bartosz Szymczyk
Bartosz Szymczykpsycholog, psychoterapeuta PTP w trakcie certyfikacji, współzałożyciel Ogrodów Zmian
Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej kierunków: psychologia kliniczna i psychologia międzykulturowa w 2007 roku. Obecnie na 5 roku pięcioletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w języku polskim i angielskim.
Anna Owczarska-Osinska
Anna Owczarska-Osinskapsycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor ISEFT, współzałożycielka Ogrodów Zmian
Psycholog o specjalności międzykulturowej. Certyfikowany Psychoterapeuta PTIPD. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling (WAPCEPC). Ukończyła 4 letni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.
Monika Miciak
Monika Miciakpsycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej oraz liczne szkolenia i staże z zakresu pomocy psychologicznej oraz terapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
Paweł Wojciechowski
Paweł Wojciechowskipsychoterapeuta
Psychoterapeuta prowadzący terapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz psychoterapię par. Absolwent czteroletniego Studium Psychoterapii oraz dwuletniej Szkoły Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji rekomendowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył
szkolenie Emotionally Focused Therapy for Couples przy Laboratorium Psychoedukacji certyfikowane przez ICEEFT. Jest uczestnikiem zaawansowanego 3-letniego szkolenia Core Training ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna) przy Laboratorium Psychoedukacji odbywającego się we współpracy z ISTDP Institute kierowanym przez Jona Fredericksona.
Patrycja Stelmach
Patrycja Stelmachpsychoterapeuta
Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

W Ogrodach Zmian prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, nastolatków od 16-go roku życia oraz psychoterapię grupową. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym.

Tomasz Mieszkowski
Tomasz Mieszkowskipsycholog, psychoterapeuta
Ukończył studia psychologiczne w Uniwersytecie SWPS. Jest absolwentem 4-letniej szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończył 3 poziomy szkolenia w terapii par skoncentrowanej na emocjach (EFT-C). Pracuje z dorosłymi indywidualnie oraz z parami.
Joanna Durlik
Joanna Durlikpsycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji
Doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie psychologiczne zdobywała m.in. w Zakładzie Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum UJ, Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, a także podczas staży na uniwersytetach
w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA. Pracuje z osobami dorosłymi i nastolatkami w języku polskim i angielskim.
Paulina Rymkiewicz-Kalinowska
Paulina Rymkiewicz-Kalinowskapsychoterapeutka w trakcie szkolenia, konsultantka
Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz mediatorka w nurcie Porozumienia bez przemocy. Konsultantka rodzicielska.
Aleksandra Zimnoch
Aleksandra Zimnochpsycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia
Psycholożka, kształci się w psychoterapii w ramach 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Warszawie (posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

W Ogrodach Zmian prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży.

Beata Poborska-Kobrzyńska
Beata Poborska-Kobrzyńskapsycholog, psychoterapeuta
Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką 4-letniej szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Magdalena Smelkowska
Magdalena Smelkowskapsycholog, psychoterapeuta
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej. Ukończyła 6 letni kurs psychoterapii (w analizie egzystencjalnej) i przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty wydawanego przez International Society of Logotherapy and Existential Analysis. Pracuje w języku polskim i angielskim.
Alicja Heering-Adamczewska
Alicja Heering-Adamczewskapsycholog Rodzicielstwa Bliskości
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła szkolenia z Rodzicielstwa Bliskości dla Profesjonalistów. Aktualnie uczy się w Szkole Konsultacji Agnieszki Stein i Gosi Stańczyk.

W Ogrodach Zmian prowadzi konsultacje rodzicielskie i wychowawcze, warsztaty dla rodziców i nauczycieli oraz udziela wsparcia psychologicznego nastolatkom.

Swoją pracę opiera na podejściu Rodzicielst