etapyOśrodek Naukowo-Terapeutyczny poleca i współpracuje z ETAPY Pracownią Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny, założonym przez psychologa dziecięcego Agnieszkę Golę Marianowską.

Wszędzie tam, gdzie potrzebne są:
– integracja sensoryczna
– terapia psychologiczno-pedagogiczna
– wspomaganie rozwoju dzieci
– terapia ręki
– pomoc logopedyczna
– konsultacje rozwoju dziecka

Etapy zapewniają pomoc psychologiczną zgodnie z najnowszą wiedzą i najwyższymi standardami. Pracownia mieści się przy ul. Belwederskiej 44 lok. 2.

Zachęcamy do odwiedzenia strony: http://www.pracowniaetapy.pl/

„Trudności dziecka mogą mieć nie tylko przyczynę emocjonalną, lub emocjonalny wymiar, kiedy to skuteczną formą pomocy są konsultacje rodzinne i terapia rodzin. Mogą także przyjmować formę zaburzeń rozwojowych.

Niekiedy zachowania dziecka takie jak trudności szkolne, trudności w relacji z rówieśnikami, problemy z koncentracją mają przyczynę w trudnościach rozwojowych, warunkowanych naszą biologią, a emocjonalne problemy dziecka są ich rezultatem. W innych przypadkach, to trudności emocjonalne manifestują się w „przystankach” w prawidłowym rozwoju dziecka lub np. w trudnościach z koncentracją. W dbaniu o zdrowy rozwój dziecka i dobrą drogę do stawania się emocjonalnie i fizycznie sprawnym dorosłym ważne jest prawidłowe rozpoznanie tych dwóch sfer funkcjonowania i wzajemne wspomaganie się obu form pracy terapeutycznej  – pracy z rodziną i wspomaganiu rozwoju dziecka.

Jako terapeuta pracujący z rodzinami polecam ETAPY jako odpowiednie miejsce wspomagania rozwoju dziecka.”

Bartosz Szymczyk, Ogrody Zmian, psycholog pracujący z rodzinami