Anna Osinska, psychoterapeutka Ogrodów Zmian, wzięła udział w warsztacie i wykładzie Kurta Rendersa o podstawach Emotion Focused Therapy (EFT). Spotkania odbyły się na początku lipca 2015.

Kurt Renders to belgijski psycholog kliniczny i psychoterapeuta, szkolony przez Roberta Elliota w zakresie Emotion-Focused Therapy. Emotion Focused Therapy (EFT) jest podejściem humanistycznym mającym status Evidence Based Therapy (Terapii Opartej na Badaniach naukowych).

Metoda EFT opracowana została przez Greenberga, Elliotta, Watsona, Goldmana i Rice’a. Integruje elementy psychoterapii skoncentrowanej na osobie oraz psychoterapii gestalt, łaczy także nurt terapii egzystencjalnej i współczesnej wiedzy psychologicznej głównie dotyczącej teorii emocji. W EFT terapeuta pracuje całym sobą z całym człowiekiem i jego niepowtarzalnym doświadczeniem, koncentrując się na tworzeniu wspierającej, pomagającej relacji.

EFT kładzie nacisk na to, co jest obecnie najważniejsze dla klienta. Praca polega na procesie, w którym ważne są sygnały emocjonalne (markery) odwołujące się do doświadczenia osoby. EFT zakłada, że za każdą emocją stoi określona potrzeba, a za tą potrzebą określona aktywność. EFT Uznaje procesy emocjonalne jako podstawowy motyw ludzkiego działania.

W czasie wykładu zorganizowanego 9 lipca można było między innymi zobaczyć film, który wyjaśnia nie tylko czym jest przeżywanie emocji, ale także na czym polega EFT.

Wykład organizowany był przez Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS.

Warsztaty organizowane były przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.