Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze

Rodzicom niemowląt i małych dzieci, którzy poszukują porady wychowawczej lub przeżywają niepokój związany z narodzeniem się i wychowywaniem małego dziecka proponujemy konsultacje psychologiczne. Konsultacje są formą poradnictwa psychologicznego i wychowawczego a nie oddziaływaniem terapeutycznym. W ramach konsultacji psychologicznych i wychowawczych dla rodziców można uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania i rozważyć korzystne dla rodziców i dziecka rozwiązania trudnej sytuacji.

Czego dotyczyć mogą konsultacje rodzicielskie?

Tematem konsultacji mogą być różnego typu trudności, z którymi spotykają się rodzice niemowląt i małych dzieci.

Mogą być to sytuacje związane z niepokojem o związek („nasze życie się skończyło”), niepokojem o swoją osobę („czuję się wyłączona z życia ciągłą opieką”) lub rodzinę („mamy dosyć ciągłych rad naszych rodziców”).

Może być to przeżywanie kryzysów rodzicielskich („czasami czuję, że nie kocham tego dziecka”), zaniepokojenie swoimi zachowaniami („krzyczę na dziecko i cały czas się o nie boję”), lub zachowaniami dziecka („jest płaczliwe i nie może się uspokoić”).

Czasami potrzeba konsultacji wynika z naturalnej chęci skonsultowania swoich przypuszczeń, rozwiania wątpliwości. Niekiedy rodzice pragną przygotować się i dziecko na nadejście kolejnego, lub ważną zmianę jak przeprowadzka do innego miasta czy kraju.

Kto uczestniczy w konsultacjach?

Konsultacje mogą obejmować parę, rodzica z dzieckiem lub odbywać się indywidualnie. Możliwe jest także umówienie się na konsultacje i obserwacje w naturalnym środowisku małego dziecka- w domu rodziców lub rodzica. W Ogrodach Zmian staramy się unikać pracy z samym dzieckiem, ponieważ uważamy, że gabinet psychologiczny nie jest najlepszym miejscem na samodzielną pracę dziecka z terapeutą. Efektywna pomoc dziecku to włączenie w tą pomoc rodziców i opiekunów, czasem to praca wyłącznie z nimi. Samodzielna praca ze starszymi dziećmi jest czasem niezbędna, by miały one wsparcie w czasie doświadczania trudności, ale zmiana możliwa jest tylko w oparciu o współpracę z rodzicami.

Podczas konsultacji terapeuci Ogrodów Zmian zapewniają poufność, neutralność światopoglądową i delikatność konieczną do uzyskania wsparcia w drodze do tego, by cieszyć się sobą, dzieckiem i rodziną.

Kto Ci pomoże?

Konsultacje rodzicielskie w Ogrodach Zmian prowadzą:

Alicja Heering-Adamczewska
Alicja Heering-Adamczewskapsycholog
Marta Wijas
Marta Wijaspsychoterapeuta, psycholog pracujący z dziećmi i rodzicami
Małgorzata Horn-Scheiner
Małgorzata Horn-Scheinerpsycholog, psychoterapeuta, terapeuta par i rodzin
Bartosz Szymczyk
Bartosz Szymczykpsycholog, psychoterapeuta, terapeuta par i rodzin
Monika Miciak
Monika Miciakpsychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Zwykle konsultacje rodzicielskie stanowią zamkniętą formę pomocy i są odpowiedzią na trudności wychowawcze rodziców. Czasami wskazana może być dalsza praca terapeutyczna dotycząca pary rodzicielskiej. Rekomendujemy wtedy terapię par. Jeżeli terapeuta i rodzice mają wątpliwości diagnostyczne dotyczące rozwoju dziecka, konsultujemy się diagnostycznie z rekomendowaną przez nas Pracownią Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny ETAPY.

Ogrody Zmian to profesjonalna pomoc psychologiczna dla Ciebie i Rodziny!

Zadzwoń i umów się na konsultację:
+48 660 871 606