Bartosz Szymczyk

Bartosz Szymczyk

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej kierunków: psychologia kliniczna i psychologia międzykulturowa w 2007 roku. Szkolił się w psychoterapii w ramach pięcioletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty PTP, w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kształci się w systemowej terapii rodzin i psychoterapii psychodynamicznej. Ukończył Szkolenie I stopnia Solution Focused Brief Therapy. Stażował w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcji Naukowej Terapii Rodzin), Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Sekcji Diagnozy Psychologicznej) oraz Families in Global Transition Research Network i International Society for Dialogical Science.

Prowadził zajęcia dla studentów Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (WISP: Warsaw International Studies in Psychology) oraz dla studentów Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Pracuje nad doktoratem w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na języku, osobowości i psychoterapii.

Współtwórca Ogrodów Zmian. Superwizuje swoją pracę u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestnik seminarium „Psychoterapia okołoporodowa” prowadzonego przez Justynę Dąbrowską oraz seminarium o psychoanalitycznej pracy z parami prowadzonym przez Mary Morgan i Stanleya Ruszczyńskiego. Ukończył kurs „Rodzicielstwo Bliskości dla Profesjonalistów” prowadzony przez Agnieszkę Stein.

Dodatkowe informacje:

Dni przyjęć:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek

Miejsce przyjęć:

Saska Kępa

W Ogrodach Zmian prowadzi:

Chcesz spotkać się z tym psychologiem?
Zadzwoń: +48 502 510 037

English version

Bartosz Szymczyk

Psychologist, MA in clinical psychology and cross-cultural psychology. Trained (a 5 year postgraduate program) in individual and family psychotherapy (systemic and psychodynamic orientation). Member of the Polish Psychological Association, the Polish Psychiatric Association and the Families in Global Transition Research Network.

Trained in Attachment Parenting approach. Participated in seminars on Perinatal Psychotherapy and psychoanalytic couple therapy.

Worked as an academic teacher for students at University of Warsaw Psychology Faculty (Warsaw International Studies in Psychology) and University SWPS Psychology Faculty. Speaker on multiple conferences on psychology and psychotherapy. Working on PhD thesis in psycholinguistics at the Polish Accademy of Science.

Works with individuals and couples.

Work day:

Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays
and Fridays.

Work place:

Saska Kępa

Contact:

To make an appointment call me at: +48 502 510 037
or write mail: bartosz.szymczyk@ogrodyzmian.pl

In Ogrody Zmian he is available for: