Patrycja Stelmach

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

W Laboratorium Psychoeduakcji współprowadzi grupę dla osób zproblemem uzależnienia. Ukończyła Szkolenie z Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT) organizowane przez Anna Freud Center w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza (Szpital Tworkowski), Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, oraz w III Klinice Psychiatrycznej na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym w IPiN i w Poradni Zdrowia Psychicznego SPZOZ Warszawa – Białołęka.

Posiada Dyplom mediatora rodzinnego Polskiego Centrum Mediacji.

Ma doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na depresję, zaburzenia nerwicowe, afektywne dwubiegunowe, zaburzenia osobowości, doświadczającymi psychozy, uzależnionymi.

Pracuje z kobietami w okresie okołoprodowym oraz osobami z doświadczeniem żałoby, utraty.
W Ogrodach Zmian prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, nastolatków od 16-go roku
życia oraz psychoterapię grupową.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych
superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dodatkowe informacje:

Dni przyjęć:

poniedziałek, środa

Miejsce przyjęć:

Saska Kępa

Kontakt:

kontakt@ogrodyzmian.pl – przez recepcję Ogrodów Zmian

W Ogrodach Zmian prowadzi:

Chcesz spotkać się z tym psychologiem?

Napisz!